top of page

תקנון למאמנים 


אנחנו שמחים לראות אותך איתנו ומצפים כבר להכיר אותך. 
בינתיים, נספר לך מה קורה פה ואיך זה עובד: FITHOOD הוא מתחם אימונים משותף למאמני כושר, גוף ונפש. כלומר, במתחם אפשר לשכור חדרי אימון ואולמות סטודיו מאובזרים בציוד מקצועי בשעות שמתאימות לך. 


חשוב לדעת שהלקוחות הם שלך ולמעשה בזמן האימון הם והציוד המושכר נמצאים באחריותך. 
זה הרעיון, אבל יש גם חזון. אנחנו רוצים ליצור סביבה של יותר. להיות יותר מקצועיים, לאמן עם תנאים יותר טובים, לקבל יותר כבוד ובסוף לתת יותר למתאמנים. לכן, יצרנו פה קהילה של מאמנים עם לב רחב ופועם  שנותנת ביחד בוסט מקצועי רציני לחברים בה (הפיטר'ז שלנו). מהרצאות על פיזיותרפיה ותזונה ועד סדנאות שיווק וניהול פיננסי, יש פה בית וקהילה שיצרת דברים גדולים ביחד. 
 

יחד עם הבית, יש פה גם "כללי בית" וסטנדרטים שצריך, שלא לומר חובה, להקפיד עליהם. 
 

כללים ונהלים

 1. בריאות - את האימונים יש להעביר בבריאות מלאה וללא מגבלה פיזית 

 2. הסמכה - יש להחזיק בתעודת "מדריך כושר ובריאות" או מאמן סטודיו

 3. עזרה ראשונה - יש להחזיק בתעודת מע"ר בתוקף

 4. שמירה על הציוד - יש להקפיד על שימוש תקין ואחראי בציוד ובמתקנים שלך ושל המתאמנים שלך. באחריותך לדווח על ציוד או מתקן פגום לפני תחילת האימון

 5. להשאיר מסודר - את חדרי האימון יש להחזיר כשהם מסודרים, כמו שקיבלת אותם

 6. להפגין כבוד - לדבר בשפה נקיה ולהפגין נימוס כלפי העובדים, המאמנים והמתאמנים 

 7. לקחת חלק - הפעילות קהילתית של המתחם היא הלב של המקום, וכן, חשוב לראות אותך לוקח בה חלק

 8. הטרדות - אפס סובלנות להתנכלויות, התנהגות דווקנית ובטח שלא להטרדות מיניות

 9. אחריות למתאמנים - האחריות המלאה על המתאמנים בזמן האימון היא עליך, ובכלל זאת גם לוודא שהם מילאו הצהרת בריאות ושהם כשירים להתאמן

 
תנאי שימוש באתר ו/או אפליקציה

 

תנאי שימוש באתר/אפליקציה
תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו. בכל מקום בו כתוב אתר ההתייחסות היא לאתר ולאפליקציות חברת פיטהוד בע״מ
 

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.


שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 

נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת פיטהוד בע״מ, לכל דבר ועניין.
 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 

תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ופיטהוד בע״מ שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.
 

המידע המצוי במרשמי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.
 

בכל מקום בו מצוינת חברת פיטהוד בע״מ בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.
 

חברת פיטהוד בע״מ עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברת פיטהוד בע״מ דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎7 לתקנון.
 
 

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים


כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:


לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לפיטהוד בע״מ ובין אם לצד ג'.


לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. חברת פיטהוד בע״מ תהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.


לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

 

השירותים המוצעים באתר

 

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.
 

חברת פיטהוד בע״מ רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.
 

חברת פיטהוד בע״מ רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. חברת פיטהוד בע״מ תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

 


האתר ואופן ביצוע הרכישה

 

מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. חברת פיטהוד בע״מ לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
 

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. חברת פיטהוד בע״מ שומרת על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 

הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
 

השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו.

 


ביטול עסקה ע"י הלקוח


ביטול חללי אימון:
ביטול חלל אימון עד 48 שעות לפני מועד תחילת השירות יחייב את המזמין ב 50% מערך ההזמנה
ביטול חלל אימון עד 24 שעות לפני מועד תחילת השירות יחייב את המזמין ב 100% מערך ההזמנה
תנאי הביטול עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מראש ויעודכנו בתקנון זה.
 

הלקוח רשאי לבטל עסקת רכישת מוצרים ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎7 להלן בתקנון זה.
 

לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום ההרשמה או ביצוע העסקה ובמקרה של מתן שירות, עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות.
 

החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.
 

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.
החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע במתקני חברת פיטהוד בע״מ ובכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל.

ביטול עסקה ע"י חברת פיטהוד בע״מ


חברת פיטהוד בע״מ תיהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 

אם נפלה טעות בהצגת השירות/ פריט באתר, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות.
 

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.
 

במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החברה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של חברת פיטהוד בע״מ.
 

במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
 

אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.
כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של חברת פיטהוד בע״מ שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
 

קניין רוחני וזכויות יוצרים


האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברת פיטהוד בע״מ ו/או לצדדים שלישים אחרים.
 

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של חברת פיטהוד בע״מ לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם חברת פיטהוד בע״מ התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם "FITHOOD" "פיטהוד״, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של חברת פיטהוד בע״מ והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

שירות לקוחות


לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל חברת פיטהוד בע״מ בפרטים הבאים:
טלפון: 051-27-97-928
דוא"ל: info@fithood.com 
נא לציין שם פרטי ומס' טלפון בעת משלוח דוא"ל

אבטחת מידע


חברת פיטהוד בע״מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי חברת פיטהוד בע״מ. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, בחברת פיטהוד בע״מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 

הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "PageScrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי חברת פיטהוד בע״מ תהיה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 

ברירת דין ובוררות


הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (חברת פיטהוד בע״מ)
 

בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
 

היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.
 

בעצם השימוש באתר ואפליקציה והזמנת חדרים הינך מצהיר/ה כי תעמוד/י בכל הסעיפים הנ"ל .

השכרת ציוד

תת פרק זה, נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יושכר ציוד על ידי החברה לשימוש מחוץ למתחם האימונים. יתר סעיפי תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים.

 

השכרת ציוד מותנית ברישום מראש לאתר כמאמן ועמידה בכל התנאים הנדרשים לשם כך.

 

השכרת ציוד כפופה בכל עת לזמינותו, על בסיס כל הקודם זוכה. החברה אינה יכולה להבטיח, כי הציוד שברשותה יהיה מספיק, על-מנת לאפשר את השכרתו לכל לקוח. החברה רשאית להודיע למאמן עד 1 שעות לפי מועד האספקה על ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא מבלי שלמאמן תהיינה טענות, תביעות ו/או דרישות כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

האחריות המלאה לשימוש בציוד היא על המאמן. המאמן מצהיר ומאשר, כי ידועות לו כל הוראות הבטיחות הכרוכות בשימוש בציוד והוא מתחייב לפעול על פיהם.

 

הציוד יישלח לנקודות איסוף, אשר יקבעו על ידי החברה או לחלופין ייאסף על ידי המאמן ישירות ממתחם האימונים. בסיום השימוש, באחריות המאמן להשיב את הציוד לנקודות האיסוף ולמסור את הציוד לנציג החברה. ההשכרה של הציוד תסתיים עם החזרתו של הציוד לנציג החברה, לאחר שנציג החברה יבדוק את הציוד ויחתום על מסמך קבלה ושחרור.

 

החברה אינה ולא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב שאינו עולה על 30 דקות מהמועד שנקבע לאספקה.

 

בעת קבלת הציוד, יכול שיתבקש המאמן להפקיד בידי החברה תעודה מזהה ופרטי כרטיס אשראי, אשר ישמשו כביטחון (במידה שאין ברשות החברה כבר את פרטי כרטיס האשראי). המאמן מסמיך את החברה לחייב את כרטיס האשראי במידה שייגרם נזק לציוד והכל בהתאם לעלות הפריטים.

 

המאמן מצהיר, כי ידוע לו שהציוד הנו ציוד משומש ולא ציוד חדש, וכי הוא נועד לשימושו בלבד, ולא ניתן להעברה לצדדים שלישיים.

 

המאמן מתחייב לשמור על הציוד ולהחזירו בתום תקופת ההשכרה/בתום השימוש באותו המצב כפי שקיבל אותו, כאשר הציוד שלם ללא כל פגיעה. ידוע למאמן שבגין אובדן ו/או גניבת הציוד ו/או במידה שהציוד לא יוחזר כאשר הוא שלם, תקין ובמצב בו נמסר למאמן, הוא ישפה את החברה בעלות הציוד בהתאם למחירון החברה. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לטובת קבלת השיפוי בגין כך.

 

אין להשאיר את הציוד ללא השגחה בכל עת במהלך זמן ההשכרה. החברה לא תהא אחראית ולא תישא באחריות כלשהי במקרה של אובדן ו/או גניבת הציוד.

 

החזרת הציוד בשלמותו, הינה באחריות המאמן בלבד. המאמן מצהיר כי ידוע לו, שככל שלא יחזיר את הציוד המושכר בזמן שנקבע, המאמן צפוי לקנס בסך של 75 ₪ בגין כל שעת איחור. המאמן מוותר על כל טענה בדבר סיכול החוזה בשל איחורים שאינם בשליטתו ו/או באחריותו.

 

החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל מין או סוג שהם, שיגרמו למאמן ו/או לכל אדם אחר, בגין פעילות המאמן ו/או השימוש בציוד. המאמן משחרר בזאת באופן גמור, סופי ומוחלט את החברה, עובדיה, נושאי משרה ובעלי תפקיד בה, וכל מי שבא מכוחם ו/או מטעמם מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכל הפסד, הוצאה ונזק, לרבות נזק גוף, רכוש מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם למאמן ו/או למי מטעמו ו/או למי מהמתאמנים, במישרין או בעקיפין, והמאמן מוותר על כל זכויותיו, דרישותיו, טענותיו ו/או תביעותיו, מכל מין וסוג שהוא, נגד מי מהם, והוא יהיה מנוע להעלותן בכל עניין שהוא.

 

אם החברה תידרש לשלם תשלומים כלשהם, לרבות פיצוי ו/או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב השוכר לשפות את החברה במלוא הסכומים, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.

 

המאמן מצהיר, כי ברשותו פוליסות ביטוח מתאימות לפעילותו וכי הפוליסות יכללו הוראות לפיהן המבטח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להוראת חוק הגנת צרכן, התשמ"א-1981. החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי לצרכן דמי ביטול - 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.

 

תת פרק זה, נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יושכר ציוד על ידי החברה לשימוש מחוץ למתחם האימונים. יתר סעיפי תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים.

 

השכרת ציוד מותנית ברישום מראש לאתר כמתאמן ועמידה בכל התנאים הנדרשים לשם כך.

 

השכרת ציוד כפופה בכל עת לזמינותו, על בסיס כל הקודם זוכה. החברה אינה יכולה להבטיח, כי הציוד שברשותה יהיה מספיק, על-מנת לאפשר את השכרתו לכל לקוח. החברה רשאית להודיע למתאמן עד 1 שעות לפי מועד האספקה על ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא מבלי שלמתאמן תהיינה טענות, תביעות ו/או דרישות כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

האחריות המלאה לשימוש בציוד היא על המתאמן. המתאמן מצהיר ומאשר, כי ידועות לו כל הוראות הבטיחות הכרוכות בשימוש בציוד והוא מתחייב לפעול על פיהם.

 

הציוד יישלח לנקודות איסוף, אשר יקבעו על ידי החברה או לחלופין ייאסף על ידי המתאמן ישירות ממתחם האימונים. בסיום תקופת ההשכרה, באחריות המתאמן להשיב את הציוד לנקודות האיסוף ולמסור את הציוד לנציג החברה. ההשכרה של הציוד תסתיים עם החזרתו של הציוד לנציג החברה, לאחר שנציג החברה יבדוק את הציוד ויחתום על מסמך קבלה ושחרור.

 

החברה אינה ולא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב שאינו עולה על 2 שעה מהמועד שנקבע לאספקה.

 

בעת קבלת הציוד, יכול שיתבקש המתאמן להפקיד בידי החברה תעודה מזהה ופרטי כרטיס אשראי, אשר ישמשו כבטחון (במידה שאין ברשות החברה כבר את פרטי כרטיס האשראי). המאמן מסמיך את החברה לחייב את כרטיס האשראי במידה שייגרם נזק לציוד והכל בהתאם לסכומים המפורטים להלן.

 

המתאמן מצהיר, כי ידוע לו שהציוד הנו ציוד משומש ולא ציוד חדש, וכי הוא נועד לשימושו בלבד, ולא ניתן להעברה לצדדים שלישיים.

 

המתאמן מתחייב לשמור על הציוד ולהחזירו בתום תקופת ההשכרה/בתום השימוש באותו המצב כפי שקיבל אותו, כאשר הציוד שלם ללא כל פגיעה. ידוע למתאמן שבגין אובדן ו/או גניבת הציוד ו/או במידה שהציוד לא יוחזר כאשר הוא שלם, תקין ובמצב בו נמסר למתאמן, הוא ישפה את החברה בעלות הציוד בהתאם למחירון החברה. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לטובת קבלת השיפוי בגין כך.

 

אין להשאיר את הציוד ללא השגחה בכל עת במהלך זמן ההשכרה. החברה לא תהא אחראית ולא תישא באחריות כלשהי במקרה של אובדן ו/או גניבת הציוד.

 

החזרת הציוד בשלמותו, הינה באחריות המתאמן בלבד. המתאמן מצהיר כי ידוע לו, שככל שלא יחזיר את הציוד המושכר בזמן שנקבע, המתאמן צפוי לקנס בסך של 10 ₪ בגין כל שעת איחור. המתאמן מוותר על כל טענה בדבר סיכול החוזה בשל איחורים שאינם בשליטתו ו/או באחריותו.

 

החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל מין או סוג שהם, שיגרמו למתאמן ו/או לכל אדם אחר, בגין פעילות המתאמן ו/או השימוש בציוד. המתאמן משחרר בזאת באופן גמור, סופי ומוחלט את החברה, עובדיה, נושאי משרה ובעלי תפקיד בה, וכל מי שבא מכוחם ו/או מטעמם מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכל הפסד, הוצאה ונזק, לרבות נזק גוף, רכוש מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם למתאמן ו/או למי מטעמו ו/או למי מהמתאמנים, במישרין או בעקיפין, והמתאמן מוותר על כל זכויותיו, דרישותיו, טענותיו ו/או תביעותיו, מכל מין וסוג שהוא, נגד מי מהם, והוא יהיה מנוע להעלותן בכל עניין שהוא.

 

אם החברה תידרש לשלם תשלומים כלשהם, לרבות פיצוי ו/או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב השוכר לשפות את החברה במלוא הסכומים, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.

 

המתאמן מצהיר, כי ברשותו פוליסות ביטוח מתאימות לפעילותו וכי הפוליסות יכללו הוראות לפיהן המבטח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להוראת חוק הגנת צרכן, התשמ"א-1981. החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי לצרכן דמי ביטול - 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.

השכרת ציוד פרטני

 • קיימת אפשרות להשכרת ציוד פרטני למאמנים או מתאמנים בתיאום מראש עם החברה.

 • התנאים המפורטים לעיל בקשר עם השכרת ציוד למאמנים יחולו בשינויים המחויבים על השכרת ציוד פרטני כמפורט להלן.

 • השכרת הציוד כאמור תיעשה לתקופה בת שלושה שבועות לפחות בכל פעם.

 • המבקש להשכיר ציוד פרטני כאמור יבצע את ההזמנה דרך אתר החברה ובכפוף לזמינות הציוד יגיע לאסוף את הציוד כאמור ממתחם האימונים ו/או בנקודת איסוף אחרת כפי שיימסר לו על ידי נציגי החברה.

 • במועד מסירת הציוד המבקש להשכיר את הציוד יידרש לחתום על טופס השכרת ציוד, להשאיר אצל החברה אמצעי זיהוי אשר ישמר כפיקדון עד למועד החזרת הציוד כנדרש על ידי החברה, ולשלם מראש בגין השכרת הציוד לכל תקופת ההשכרה. כרטיס האשראי של הלקוח יחויב במסגרת של סכום השווה לעלות הציוד לפי מחירון החברה, כשפעולת החיוב (מימוש) תתבצע על ידי החברה ולפי שיקול דעתה.

 • המבקש להשכיר ציוד מאשר שככל שהוא לא יחזיר את הציוד במועד שנקבע לכך, צפוי לקנס בדמות חיובו בעלות השכרה של הציוד לתקופה בת שבועיים נוספים.

bottom of page